Nghiên cứu trao đổi

Bốn thách thức lớn từ việc quản lý và khai thác sử dụng tài sản trí tuệ trong kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp

(PLBQ) - Lĩnh vực sản xuất bao gồm một nhóm các doanh nghiệp có tính sáng tạo cao và không ngừng phát triển nhằm đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của người tiêu dùng. Vì lẽ đó, có một danh mục đầu tư và chiến lược sở hữu trí tuệ (IP) mạnh mẽ sẽ giúp nâng cao giá trị thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường. Tuy nhiên, việc sử dụng IP để nâng cao vị thế hiện tại và tương lai của doanh nghiệp Việt đang gặp nhiều thách thức.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin.